فست فود و رستوران تودی

2Day Restaurant

گزارش خطا

گالری

تیم پروژه

کارفرما / بهره بردار :

ابوالقاسمی

اطلاعات کلی

دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری، رستوران
آدرس : ایران
منابع مکتوب :

مجله معماری و ساختمان شماره هفدهم

همکاران آرکوما