سلف سرویس اساتید دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

K.N.Toosi University of Technology's Teachers Self-Service Interior Design

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

رضا کاظمی

اطلاعات کلی

سال : 1391/2013
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری، رستوران
مساحت پروژه : 200 مترمربع
آدرس : ایران، تهران