مطب دندان‌پزشکی

گزارش خطا

گالری

اطلاعات کلی

دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : بهداشتی - درمانی، مطب
آدرس : ایران، اصفهان، چهارباغ بالا