تالار آبی آبسار

گزارش خطا

گالری

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

 فروغی

نظارت :

حسن حجرالاسودی، ادوارت فامیل آواک

تیم اجرایی :

شرکت استحکام راه سپاهان

طراحی سازه :

فریدون بنکدارپور، امید زریبافان

مشاور تأسیسات الکتریکی :

محمد نشاسته گران

مشاور تأسیسات مکانیکی :

حمیدرضا ابطحی

تیم طراحی | همکاران پروژه :

بهناز بکرانی، بهارک سیف زاده، زهراموهبت، پرستو نصر، سارا حسینی

اطلاعات کلی

سال : 1382-1388
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تفریحی - گردشگری
مساحت پروژه : 3900 مترمربع
آدرس : ایران، اصفهان، سپاهان شهر

دیگر پروژه های معمار

دیگر پروژه های شرکت

منابع اینترنتی :

http://polsheer.net