پاملا شمشمیری

Pamela Shamshiri

گزارش خطا
وب سایت : studioshamshiri.com/
زمینه کاری : معمار
جنسیت : زن
ملیت : ایران
تحصیلات : کارشناسی ارشد

مسابقات

جوایز

نشریات

همکاران آرکوما