نشریه اندیشه معماری

Architectural Thought Journal

گزارش خطا

اطلاعات تماس

تلفن : 02833901814
وب سایت : at.journals.ikiu.ac.ir/
پست الکترونیکی : muhammadihamed@gmail.com
آدرس : ایران، قزوین، خیابان نوروزیان. دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره). دانشکده معماری و شهرسازی. دفتر نشریه علمی پژوهشی "اندیشه معماری"
محل نشریه : داخلی
نوع نشریه : دوفصلنامه
نوع فعالیت : تخصصی
حوزه فعالیت : معماری
درجه علمی : علمی - پژوهشی
وضعیت نشریه : فعال
صاحب امتیاز : دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
اعضاءِ هیأت تحریریه : محمدمنصور فلامکی، غلامحسین معماریان، محسن حبیبی، غلامرضا اعوانی، زهرا قیابکلو، رح‍م‍ان‌ اق‍ب‍ال‍ی، جواد شكاری نيری، مهدی شیبانی، مهدی زندیه، عبدالرزاق حسامی فر، ایرج محمودزاده کنی، ابوالحسن نائینی
برچسب ها
برچسب ها :
نشریه اندیشه معماری Architectural Thought Journal دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

مسابقات

برگزار کننده رویداد

نشریات