مجله هنر و معماری

Art and Architecture Magazine

گزارش خطا

اطلاعات تماس

آدرس : ایران، تهران، بلوار الیزابت، خیابان آناتول فرانس، کوی شهناز، شماره ۴۱
محل نشریه : داخلی
نوع نشریه : گاهنامه
نوع فعالیت : تخصصی
نوع مالکیت : خصوصی
حوزه فعالیت : معماری، هنر
وضعیت نشریه : غیرفعال
صاحب امتیاز : عبدالحمید اشراق
اعضاءِ هیأت تحریریه : نادر خلیلی، منوچهر مزینی ، مهدی امانی، محمدکریم پیرنیا، پرویز تناولی، بیژن دفتری، منوچهر سلیمانی پور، رضا کسائی، زاره گریگوریان، محمدرضا مقتدر، کاظم ودیعی، پرویز ورجاوند
برچسب ها
برچسب ها :
مجله هنر و معماری عبدالحمید اشراق

مجلۀ هنر و معماری نخستین مجلۀ میان‌رشته‎ای در معماری معاصر ایران است که توسط عبدالحمید اشراق به بازار آمد.

مسابقات

برگزار کننده رویداد

نشریات