مجله معمار 21

Memar Magazine 21

گزارش خطا
نشریه : مجله معمار
زمان انتشار : تابستان 1382 / 2003
شماره : 21
مدیر مسئول : رضا اميررحيمی
مدیر داخلی : ليلا عسكری

شرح

سرمقاله
 موسم تحول / سیدرضا هاشمی

 کتاب
 سازه و پوشش، نقد کتاب معماری سطح، میشله کالزاوارا / باوند بهپور
 نگاهی ظریف به جنبش مدرن، نقد کتاب معماری مدرن، روبرتو دولیو/ باوند بهپور

 نگاه
 فرهنگ و اخلاق در معماری / کامران دیبا
 انعطاف، تنوع و پویایی در فضاهای دانشگاهی / مهندسان مشاور پلشیر/ محمدرحیم اخوت

 نظر
 درخت گونه شناسی آثار معماری فرشید موسوی و آلخاندرو زائروپولو/ نگار حکیم
 معماری اطلاعات / عدالت صدر
 برنامه ریزی عمیق، روش کار بن وان برکل و کارولین بوس / جان تاکارا / باوند بهپور

 عناصر معماری
 پلکان / کامران افشارنادری

 پروژه
 دو طرح از شامیل محمدزاده / رضا دانشمیر
 کارهای مسعود افسرمنش / رضا دانشمیر
 مجموعه اداری واحد (05) / مهندسان مشاور فردانو/ ایمان رئیسی

 مسابقه
 مسابقه طراحی مجموعه اقامتی- تجاری زائرسرای مشهد
 مسابقه بین المللی طراحی ادارات مرکزی ناتو در بروکسل / ترجمه میرسعید موسوی

 از ایران
 عمارت دیوانخانه شیراز، پروژه طرح پردیسان، سازمان میراث فرهنگی کشور/ فرامرز پارسی
 معماری و روابط فرهنگی ایران و چین / زهره بزرگ نیا
 آثار شاخص معماری دوران معاصر تحت حمایت قانون / اسکندر مختاری

 در جهان
 فومیهیکو ماکی / کامران افشارنادری

طراحی داخلی
 سادگی، راحتی و بی ادعایی در طراحی داخلی بناهای تاریخی / گفتگو با فریدون آو

 طراحی
 عصر پلاستیک / آرماند درور
 طراحی تحت سلطه تکنولوژی / حسن مهرابی

 ساخت و صنعت
 شرکت آروپ / ترجمه آبتین گلکار

منابع اینترنتی :

www.memarmagazine.com