مجله معمار 127

Memar Magazine 127

گزارش خطا
نشریه : مجله معمار
زمان انتشار : خرداد، تیر 1400
شماره : 127

فهرست مطالب شماره ۱۲۷ مجله معمار:


يادداشت

«ماجراي بم»‏، به ياد سهيلا بسکي


نقد ‌و ‌نظر

خانه معمار يوسف شريعت‌زاده/ بابک زيرک

برخي ‌ديگر ‌از ‌کارهاي ‌معمار‌ يوسف‌ شريعت‌زاده

تناقض‌هاى ‌مولد، معمارى فرزانه امير اختيار، ۱۳۹۹-۱۳۲۷ و آتليه ۲ مشاور ماهر و همکاران/ نيما جاويدي


از ايران

الگوهاي ‌نقوش ‌خوون‌چيني‌ شوشتر ‌و‌ دزفول ‌از ‌صفويه ‌تا ‌امروز/ مريم حسيني

بازخواني‌ دو ‌لايه‌ تزئينات ‌گنبد ‌سلطانيه: افسانه‌ها يا واقعيت‌هاي تحريف‌شده؟/ آتري هاتف نعيمي


از ايران فرهنگي‏

سفر ‌به ‌فرارودان ‌(۲)، بخارا/ زهره بزرگ‌نيا


پروژه‌

نمايشگاه‌هاي ‌بازرگاني ‌نروژ/ ترجمه آزيتا ايزدي

ايستگاه‌ جديد ‌نورپورت،‌ دانمارک

مرکز ‌ولفي، دانشگاه ايالتي بولينگ گرين، ‌اوهايو


پروژه‌هاي جايزه معمار ۱۳۹۹


کتاب

معماري همچون تجربه/ ترجمه رضا اميررحيمي


داوران و فراخوان جايزه معمار ۱۴۰۰


عکاس جلد: بابک زیرک