مجله معمار 125 (معماری به روایت فرهاد احمدی)

Memar Magazine 125

گزارش خطا
نشریه : مجله معمار
زمان انتشار : بهمن، اسفند 1399
شماره : 125

فهرست شماره 125:


خود زندگينامه‌ و ‌برخي ‌انديشه‌ها

خانه ‌در‌بند،‌1351

سکونتگاه‌هايي براي جنگ‌زدگان،1361

مرکز فرهنگي دزفول، 1370-1365

مركز ‌بين‌المللي ‌فرهنگي ‌اصفهان،1367-1384

پروژه‌ مرمت و ‌احياي ‌پشت ‌مسجد‌ جامع ‌عباسي‌، ‌اصفهان‏،1368

مرکز فرهنگي ‌و ‌تجارت ‌کرمان، ‌1370

اکسپوي سئول، ‌کره ‌جنوبي‏،1372  

خانه‌ جوانان ‌عظيمي،‌ تهران،‌1372

مسابقه ‌کتابخانه ‌ملي، ‌1374

شهرکتاب ‌ميدان ‌آرژانتين، تهران ،‌1375

مسابقه ‌مرکز ‌کتاب‌هاي ‌خطي ‌اسلام‌آباد، پاکستان، رتبه اول، 1375

مسابقه ‌مرکز ‌مديريت‌ کردان، ‌کرج، ‌1376

سفارتخانه ‌ايران ‌در ‌سئول،‌ كره‌جنوبي، 1384-1376

ساختمان اقامتگاه، سئول، کره‌جنوبي‌‏، 1384-1376

ساختمان ‌اداري ‌فرشته، ‌1378

ساختمان‌ سفارتخانه ‌ايران ‌در ‌استکهلم،‌1380

مسابقه ‌ساختمان ‌وزارت ‌نفت،‌1380

تئاتر‌ تجربي ‌تهران، مرکز ‌نمايش‌هاي ‌آييني، تهران، 1382

يادمان‌ شهداي‌ دفاع‌مقدس،‌ قصر‌ فيروزه،‌ تهران، ‌1383-1384

خانه ‌مهديه، الهيه، ‌1385

دانشگاه ‌هنر ‌اصفهان، 1387

کتابخانه ‌مرکزي ‌دانشگاه ‌علم ‌و ‌صنعت‏، ‌ 1388

سازمان ‌ميراث ‌فرهنگي ‌استان ‌اصفهان، ‌1390

مرکز ‌اقامتي ‌تفريحي ‌تجاري ‌کيش، ‌1391

سازمان ‌نظام‌ مهندسي ‌خوزستان، 1392

مجموعه ‌اقامتي‌-‌توريستي ‌طالقان، ‌1392-1393

طرح ‌سبزه‌ ميدان ‌شهر ‌زنجان، 1393

مسابقه ‌مرکز ‌اداري ‌گروه‌ صنعتي ‌انتخاب، ‌رتبه‌اول،  1394

مرمت ‌و ‌احياي ‌باغ ‌اميرسليماني، 1396-1394

ساختمان اداري بانک ملت، 1395

مرکز ‌اداري ‌تجاري ‌صبا‌ نفت ‌در ‌بلوار ‌کشاورز، رتبه ‌چهارم، ‌1396

مرکز استارتآپ دانشگاه تهران، رتبه دوم، 1397

مرکز اداري قم، 1397

مسابقه پرديس تئاتر مشهد، رتبهاول، 1398

مرکز حافظشناسي، رتبه اول، ‌شيراز‏، ‌1398

خط زماني پروژههاي فرهاد احمدي/ کامبيز مشتاق گوهري

به ياد پدرم/ دانا احمدي

معماري نور و آب/ نير طهوري

فرهاد احمدي: حضور ‌تأثيرگذار ‌يک ‌تفکر ‌در ‌معماري و زيستگاه/ علي کيافر

درباره ‌فرهاد ‌احمدي/ سيدمحمد بهشتي

فرهاد احمدي از منظر سه معمار

نقدي بر کارهاي فرهاد احمدي/ حسين شيخ‌زين‌الدين