مجله معمار 123 (معماری بومی و محلی ایران [گیلان])

Memar Magazine 123

گزارش خطا
نشریه : مجله معمار
زمان انتشار : مهر، آبان 1399
شماره : 123

فهرست مطالب شماره 123


•یادداشت اول

«باران ‌به ‌زبان ‌مادریم ‌حرف ‌می‌زند»/ رضا حبیب‌زاده

•نقد ‌و ‌نظر

تئاتر ‌رؤیاها/ شهرام گل امینی

معمارى رشت در آثار نويسندگان گيلان/ عکس و متن: کورش رنجبر

خویشاوندی ‌شاعر ‌و ‌معمار، ‌با‌ نگاهی ‌به ‌«هسا‌شعر»/ رضا حبیب‌زاده

معماری ‌گیلان ‌از ‌نگاه ‌یک ‌فیلمساز/ فرهاد مهرانفر


•یادداشت دوم

پلاکباب ‌گیلانی،‌ گذر ‌آرام ‌زندگی

•نقد ‌و ‌نظر

معماری ‌بومی‌ گیلان /مینو خاکپور

خانه ‌رفیعی،‌ روستای‌ رودبنه ‌لاهیجان /آناهیتا موسوی، مریم چهره‌آرا ضیابری

آستانه‌ها در مسکن بومی گیلان/ حسام عشقی صنعتی

ردپای‌ معماری ‌بومی‌ در ‌ساختار زیارتگاه‌های‌ گیلان/ مینو خاکپور


•یادداشت سوم

پنیرابیج، ‌پاسخی‌ساده

•نقد ‌و ‌نظر

روستای ‌امامزاده ‌ابراهیم، ‌جایی ‌بین ‌رؤیا ‌و ‌واقعیت/ شیدا اعتماد

تالش‌ از ‌نگاه ‌یک‌ تصویرگر/ شباب گلچین

ماسوله؛ زمین‌وارگی زیستگاه یا عشق‌ورزی با طبیعت؟/ آرزو خلیلی


•یادداشت چهارم

معماری ‌با ‌طعم‌ چوچاق

•نقد ‌و ‌نظر

بام‌ها/ هما جورابچی

پل‌های تاریخی گیلان/ کیوان سلیمی، عکس‌ها: ‌رناتا حسنی


•یادداشت پنجم

کباب‌کثیف،‌پرسش‌درست

•نقد ‌و ‌نظر

بازپس‌گرفتن ‌خیابان‌ها ‌از ‌اتومبیل/ اشکان قانعی،‏ زهره بیگی‏، مهندسان مشاور پلشیر

از شب‌های روشن تا عیش خیابان؛ نگاهی به زیست شبانه شهر رشت/ سعیده قرشی


•یادداشت ششم

روسيه‌ در‌ واويشكا

•نقد ‌و ‌نظر

تاسیانِ‌ رشت/ مرتضی نیک فطرت

خانه ‌ترابی، رشت‏/ هما جورابچی


•یادداشت هفتم

ماهی ‌شکم‌پر