مجله معمار 121

Memar Magazine 120

گزارش خطا
نشریه : مجله معمار
زمان انتشار : خرداد، تیر 1399
شماره : 121

فهرست

يادداشت

«معماري ‌ظرف ‌زندگي ‌است»، به ياد سهيلا بسکی

نقد ‌و ‌نظر

سازوکار ‌قرن ‌بيستم،‌ و‌ معماری ‌آلدو ‌وان ‌‌آيک/ هرمان هرتزبرگر

وان ‌آيک‏، به ‌روايت ‌تصوير

وان آيک‏، ‌سفر در جست‌وجوی امر بنيادی/ رابرت مَکارتر

گسترش ‌خانه ‌مارتين ‌ويسر‏، ‌برگيک‏، ‌هلند، 69-1967

وان آيک‏، زمين‌های بازي آمستردام‏، هلند،  78-1947

خانه‌ای براي خانوارهای تک‌سرپرست، ساختمان هوبرتوس، ، آمستردام، 81-1973

نقص‌ها ‌و ‌نُقصان‌های‌ حياتی ‌ما/ آرش اخوت

خانه ‌باهنر، ملاير، ‌رضا‌ کوليوند، رتبه ‌اول ‌تک‌واحدی‌ جايزه‌ معمار98/ متن و عکس: کيوان سليمی

از ايران

مدرسه شوکتيه، بيرجند/ زهره بزرگ‌نيا

دزفول شهر باستانی فراموش‌شده، خانه‌های آجری - معماری در دل زمين (شوادان)/ سارا عطارروشن/ عکس‌ها: محمد آذرکيش

پروژه

مرکز ‌هنری ‌رامسس ‌ويسه‌ واصف،‌ جيزه، ‌مصر، ‌1974

عمارت ‌حالاوا، آگامی،‌ مصر، ‌1975، عبدالواحد وکيل، فولکستون، انگليس، استاد بنا: علاءالدين مصطفی

سيستم ‌ساخت‌و‌ساز ‌با‌ سنگ، ‌استان ‌درآ، ‌سوريه، ‌1990، رئيف محنا، زياد محنا، رافی محنا

انجمن ‌توسعه ‌پان‌افريکن،‌ کواگادوگو، ‌بورکينافاسو، ‌1984، دفتر معماری ADAUA

دفتر ‌معماری ‌وندل ‌برنت، ‌آريزونا

 

پروژه‌های جايزه معمار 98

کتاب و نشريات

همسازی، معنای معمارانه پس از بحران علم مدرن/ آلبرتو پِرِزگومز

داوران و فراخوان جايزه معمار 99