گزارش خطا

مسابقه طراحی معماری سردر دانشگاه صنعتی شریف

Sharif University of Technology Entrance Design Competition

نوع مسابقه : داخلی
نحوه برگزاری : دوره‌ای
نوع مالکیت : دولتی
کشور برگزار کننده : ایران
وضعیت مسابقه : غیرفعال
برچسب ها
برچسب ها :
سردر دانشگاه صنعتی شریف مسابقه طراحی معماری سردر دانشگاه صنعتی شریف Sharif University of Technology Entrance Design Competition