دفتر معماری بن‌اَرک

BonnArq Architects

گزارش خطا
نوع شرکت : دفتر | استودیو | آتلیه
وضعیت شرکت : فعال
نوع مالکیت : خصوصی

دفتر معماری بُن‌اَرک توسط بهزاد اتابکی و پرشیا قره‌گوزلو تأسیس شده است.

برچسب ها
برچسب ها :
بهزاد اتابکی پرشیا قره‌گوزلو دفتر معماری بن‌اَرک

مشخصات

مسابقات

جوایز

نشریات

پروژه های شرکت