دفتر معماری محمدرضا کهزادی

MRK Office

گزارش خطا

اطلاعات تماس

وب سایت : mrkoffice.ir/
پست الکترونیکی : info@mrkoffice.ir
آدرس : ایران، مازندران، تنکابن ، خیابان میرزای شیرازی، پلاک 61
نوع شرکت : دفتر | استودیو | آتلیه
وضعیت شرکت : فعال
نوع مالکیت : خصوصی
محل شرکت : داخلی

مشخصات

مدیر عامل شرکت : محمدرضا کهزادی
بنیانگذاران : محمدرضا کهزادی

مسابقات

جوایز

نشریات