كتيبه‌های يادمانی فارس

گزارش خطا

کتاب حاضر حاوی شرح و معرفی کتیبه‌های یادمانی فارس در بناهای سده‌های هفتم تا دهم هجری است که بسیاری از بناهای مذکور از میان رفته و تنها نامی از آنها باقی مانده است. این کتیبه‌ها در فصل نخست کتاب بررسی و معرفی شده است. چندین کتیبه که پیش‌تر محققانی چون علی سامی از آن یاد کرده‌اند و اکنون از میان رفته است، به همراه کتیبه‌های کشف شده از مکانهایی نامعلوم، دیگر گفتار کوتاه این فصل است. کتیبه‌نگاری در فارس، یادبودنگاریهای کاخ تچر، فن اجرای کتیبة خدایخانه، و... به همراه توصیفات، القاب، و اشعار مندرج در متن کتیبه‌ها در فصل دوم کتاب ذکر شده است. در فصل سوم که قدیمی‌ترین کتیبه ملاک تقدم هر بنا و کتیبه‌هایش بوده است، شناسنامة کتیبه‌ها با هشت نشانه مشخص شده و پیش از آن آگاهی مختصر و گاه مفصلی دربارة ویژگیهای هر بنا آمده است. توضیح مختصری دربارة کتیبه‌ها به آخر گفتار هر بنا ضمیمه شده است. تشریح 92 یادمان در 24 بنا موضوع فصل سوم است که بیشتر کتیبه‌های یادمانی بناهای فارس در سده‌های هفتم تا دهم را دربر می‌گیرد.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : محمدصادق میرزا ابوالقاسمی
سال چاپ : 1387
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 65,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 196 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات