گذری بر معماری متقدم مسلمانان

A Short Account of Early Muslim Architecture

گزارش خطا

کتاب حاضر بررسی به غایت دقیق و موشکافانه از آثار سترگ معماری و در واقع تاریخی از پیدایش سنت معماری اسلامی و ریشه های آن است.نگارنده با ارائه فهرستی از آثار و بناهای بر جای مانده از معماری اسلامی با ترتیبی تاریخی در دو بخش با عناوین « امویان » و «عباسیان »به شرح و تحلیل دقیق آثار صدر اسلام تا نیمه دوم قرن سوم پرداخته است. دراین بررسی که شامل بیست و دو فصل است با توجه به منابع دست اول تاریخی و گزارش سیاحان و کاشفان و باستان شناسان به زبانهای گوناگون نسخه مجملی از معماری متقدم مسلمانان فراهم آمده است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : جان کرسول
مترجم : مهدی گلچین عارفی
سال چاپ : 1393
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 450,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 418 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات