درس گفتارهای طرح مرمت میراث معماری (۱)

گزارش خطا

حفاظت و مرمت آثار معماری گذشتگان با هدف بهره مند  شدن از تجارب آن ها و پی بردن به ارزش های تاریخی، معماری،فنی و تکنیکی از سویی و زیبایی شناسی ،فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی برای انتقال به آیندگان از سوی دیگر است. از اهداف بنیادین حفظ میراث معماری، کشف و دست یابی به اصول و قواعد حاکم بر آن و سنت های ساخت معماری، الگوها و مفاهیمی است که در گذر زمان به وجود آمده اند و پدیدار و درک می شوند.

دسته بندی : تئوری، مرمت، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : میترا آزاد، علی قمری
سال چاپ : 1396
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 248,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 256 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

دیگر کتابهای انتشارات