آموزش اسکیس و راندو

گزارش خطا

این کتاب شامل پنج فصل است که در فصل اول با ابزار طراحی آشنا میشوید و تمرینهای اولیه مبانی هنرهای تجسمی را آموزش میدهد.

در فصل دوم با مفهوم اسکیس و تفاوتهای اسکیس عام و خاص آشنا شده و در فصل سوم 22 نکته مهم در برخورد با موضوعات آزمون کارشناسی ارشد را فرا میگیرید.

در فصل چهارم کروکی را توضیح میدهد و فرق آن با اسکیس را متوجه میشوید.

و در نهایت فصل آخر مراحل شکلگیری ایده وتبدیل آن به یک هنر مفهومی را فرا خواهید گرفت.


دسته بندی : آموزشی، اسکیس
نویسنده : آرتور اميد آذری
سال چاپ : 1390
انتشارات : نشر یساولی
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 85,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 6
تعداد صفحات : 156 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار