تحلیل فضاهای شهری

گزارش خطا

این کتاب جهت معرفی رشته شهرسازی و به خصوص طراحی شهری و آشنایی با شهر و فضاهای آن تالیف شده و به مشکلات موجود از جمله عدم توجه به خواست و نیاز مردم در طراحی شهر و فضاهایی که باعث دلزدگی میشود پرداخته شده.

در مقدمه کتاب آمده است:

«هدف برنامهریزان و طراحان شهری ساماندهی شهر به عنوان بستر زندگی شهرنشینان است به نحوی که بتوانند کیفیت مطلوبی را برای استفادهکنندگان فراهم نمایند. با گسترش روز افزون جمعیت به شهر و طراحی فضاهای آن کمتر توجه گردید و غفلت از ایجاد و نگهداری آن موجب بروز مشکلات فراوانی گردید و از طرفی رشد جمعیت، توسعه بیرویه شهرها و ایجاد برخی فعالیتها موجب کاهش سطح فضاهای باز و سبز شهری و از بین رفتن اراضی باارزش شهری گردید و در کنار معضلات پیش آمده به مشکلات زیست محیطی شهرها نیز منجر شده است…»


دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : مریم رزقی، کامبیز رزقی
سال چاپ : 1392
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 128,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 162 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

کتاب تحلیل فضاهای شهری از نه فصل تشکیل شده است که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد:

•آشنایی با شهرسازی

•شکل شهر

•تصویر و سیمای شهر

•بافت فرسودگی

•کیفیت محیط شهری

•کیفیت زیبایی

•فضاهای شهری

•سازماندهی فضای شهری

•کاربری اراضی شهری


کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات