شهرها و نظام های اقتصادی

Cities and Economies

گزارش خطا

در این کتاب به بررسی و تحلیل روابط ظریف و پیچیده بین شهرها و نظام‌های اقتصادی پرداخته شده است. موضوع‌های عمده این کتاب، مشتمل بر پیدایش شهر سوداگر، توسعه شهر صنعتی، شکل‌گیری اقتصاد شهری خدمات محور، جهانی شدن اقتصادی و اثرات آن روی شهرها در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه است.

دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : جان آر. شورت، یونگ هیون کیم
مترجم : ابوالفضل مشکینی
سال چاپ : 1389
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 43,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 304 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

در مقدمه این کتاب آمده است:

«در این کتاب به بررسی و تحلیل روابط ظریف و پیچیده بین شهرها و نظام‌های اقتصادی پرداخته شده است. موضوع‌های عمده این کتاب، مشتمل بر پیدایش شهر سوداگر، توسعه شهر صنعتی، شکل‌گیری اقتصاد شهری خدمات محور، جهانی شدن اقتصادی و اثرات آن روی شهرها در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه است. در این کتاب همچنین سعی شده روابط بین شهر و اقتصاد بر مبنای زمینه‌های تاریخی و جهانی، ارزیابی نقش شهرهای جهانی، اثرات اقتصادی کلان شهرها و نقش دولت در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصاد شهری را مورد بررسی قرار دهد و به همین دلیل روی شیوه‌هایی متمرکز شده که شهرها در همان حال که با اقتصاد جهانی انطباق می‌یابند، آن را نیز هدایت ‌کنند.»


کتاب های مرتبط