فضاهای جنسيتی و تجربه شهر: از ژرف‌نگری فرهنگی تا مردم‌سالاری در عمل

گزارش خطا

 كتاب حاضر، فضاهاي شهری ايران را با گفتمان‌های فمينيستی بررسی و تحليل می نمايد. برای زمانی فضاهای شهری نياز به شخص ديگری عميق فرهنگی دارد. در فرهنگ ايران اهميت و جايگاه زنان از دو جنبه از اهميت بسيار بالايی برخوردار است: از يک سو دين مبين اسلام و اكرام مقام مادران و زنان صحه گذاشته و از سويی ديگر فرهنگ اصيل ايرانی در آن مردسالاری، مردان را همواره در خدمت زنان قلمداد كرده است. اين كتاب محدوديت های حضور فعال زنان در عرصه های كالبدی شهر و تجارب ايشان را بررسی و تشريح می كند.

دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : مسعود اسدی محل چالی
سال چاپ : 1395
انتشارات : انتشارات شهیدی - آرمانشهر، انتشارات قطب علمی طراحی شهری
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 135,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 193 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات