فراتر از شهرسازی: آنچه برنامه‌ريزان و طراحان ايرانی بايد بدانند

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : مسعود اسدی محل چالی
سال چاپ : 1394
انتشارات : انتشارات شهیدی - آرمانشهر، انتشارات قطب علمی طراحی شهری
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 125,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 248 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات