توانمندسازی اجتماع محور در راستای تحقق حكمروايی خوب شهری

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : مسعود اسدی محل چالی
سال چاپ : 1394
انتشارات : انتشارات شهیدی - آرمانشهر، انتشارات قطب علمی طراحی شهری
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 98,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 194 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات