بازنمون طراحی شهری ابزارها، شیوه ها و راهبردهایی برای شهرسازان

Urban Design Reclaimed : Tools, Techniques, and Strategies for Planners

گزارش خطا

آنچه در این کتاب می خوانید:

سنت آمایش آبادی ها رابطه تنگاتنگی با ارزش های کیفی محیط دارد. در دوره¬های آغازین، این رابطه بی واسطه و ساده بود، اما به تدریج باواسطه و پیچیده شده است. طراحی شهری مهمترین واسطه ساماندهی کیفیت¬های محیطی آبادی¬ها، به ویژه قلمروهای همگانی آن، محسوب می شود. این حرفه-هنر-دانش علیرغم برخورداری از چنین جایگاهی، در مرز بلوغ کارائی اش قرار دارد. بعلاوه، منابع علمی که سازوکار و دلالت های کارائی را بیان کنند کم و بعضاً نادر هستند. بین این منابع نادر، کتاب ” بازنمون طراحی شهری” جایگاه ویژه ای دارد. این کتاب، که بوسیله ی ” امیلی تلن ” تدوین شده است، سازوکارهای طراحی شهری و دلالت محیطی آن در صحنه عمل را با مورد کاوی مثالین و همه شمولی بیان می کنند. بعلاوه، شیوه ی بیان و شیوه ها و رهیافت¬های عرضه شده در این کتاب از قابلیت تعمیم¬پذیری مفیدی برخوردار هستند. بنابراین، می¬توان آموزه¬های آن را در تنوعی از مکان¬های همگانی و تنوعی از حوزه های کاری، اعم از آموزشی، حرفه ای، نهادی، جغرافیائی و نظیر اینها به کار گرفت


دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : امیلی تلن
مترجم : مصطفی بهزادفر، آرمان میرزاخانی
سال چاپ : 1396
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 350,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 188 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

شرح

ساختار کتاب پیش رو شامل ده تمرین است که ده حوزه موضوعی از طراحی شهری باهمستان محور را پوشش می دهد. این تمرین ها به سه گروه تفکیک و تقسیم شده اند:

• گروه یکم: تمرین هائی که به موضوعات فراگیر و کلی می پردازند؛

• گروه دوم: تمرین هائی که با عناصر بنیادین ” ریخت خوب محله  “، سر و کار دارند؛

• گروه سوم:  تمرین هائی که مشکلات خاص و رایج در زمینه طراحی شهری را تحت پوشش قرار می دهند؛

کتاب حاضر در قالب مجموعه ای از ده تمرین، حوزه هائی را معرفی خواهد کرد که حلقه مفقوده ی مطالب مرتبط با طراحی شهری محسوب می شوند. این کتاب از باب چگونگی پرداختن به طراحی شهری، علاقه مندان به کیفیت های کالبدی محیط محله ها، از جمله شهرسازان متعارف و شهروندان شهرساز را کمک می کند. این کتاب ارائه گر مجموعه ای از واژگان حوزه طراحی شهری و مجموعه ای از کاربردهای مرتبط با آنها،  اختصاصاً برای غیرمعماران، می باشد. کانون توجه این کتاب تجهیز شهرسازان به ابزار موردنیازشان با هدف تسهیل رویکردهای طراحی جامعه محور در امر طراحی شهری می باشد.


کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات