آموزش جامع نرم افزار 3ds Max

گزارش خطا

توجه به راهیابی کامپیوتر در رشته های علمی و هنری نیاز به تدوین سر فصل و کتب کاربردی مرتبط با رشته های دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است. با وجودی که بیش از 10 سال از ایجاد سر فصل درس «کاربرد نرم افزارهای ترسیمی» برای رشته معماری در قالب درس سه واحدی می گذرد عدم دسترسی به منابع و مأخذ به زبان فارسی و خصوصاً تألیفی که به صورت کاربردی برای معماران و طراحان باشد چالش اصلی در این رشته ها می باشد. که از مسایل اصلی در تدوین این کتاب بوده است، با توجه به مطالعات و بررسی های به عمل آمده در خصوص مراجع و کتاب های خارجی مرتبط با رشته معماری، این نتیجه حاصل شد که مثال های ذکر شده، جامعیت استفاده از ابزارهای مورد نیاز طراحان را در برداشت تا تمرین های خاص به عنوان مثال ایجاد سقف هایی غیر منظم و دارای چند پروفیل مختلف یا ترکیب چند ویرایشگر و توجه به اهمیت جابجایی اعمال ویرایشگر ها در نظر گرفته نشده بود. پس از چندین سال تلاش بی وقفه مجموعه کاملی از مطالب و تمرین ها در کتاب حاضر تهیه و تألیف گردید.

دسته بندی : آموزشی، نرم افزار
نویسنده : امیر کنعانی
سال چاپ : 1391
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 230,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 478 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

دیگر کتابهای انتشارات