طراحی در معماری داخلی

گزارش خطا

در این کتاب سعی شده تعاریف مهم، بنیادین و پر کاربرد معماری داخلی به بیانی شیوا و به همراه تصاویری ساده از فضاهای مختلف داخلی، به خوانندگان ارایه شود. هنرجو با خواندن این کتاب قادر خواهد بود به تفاوت های دکوراسیون های داخلی، کاربرد مصالح گوناگون و طراحی معماری داخلی پی برده و در نتیجه به این قدرت دست پیدا کند که برای هر فضا با توجه به عملکرد مشخص آن و نیازهایش، از روش خاصی از طراحی بهره گیرد.

.

دسته بندی : تئوری، آموزشی، معماری، اسکیس، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : احسان طایفه
سال چاپ : 1394
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 295,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 272 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

همچنین در نگارش این کتاب تلاش شده روند طراحی هر فضا در سه مرحله نشان داده شود تا هنرجو به درکی عینی از ترسیم این فضا ها برسد. در حقیقت با ترسیم این فضا ها و خواندن هم زمان متن، ذهن خواننده به صورت نا خود آگاه این دو را با هم تطبیق داده و به راحتی به خاطر می سپارد.

دیگر کتابهای انتشارات