چگونه معمارانه طراحی کنیم 3

گزارش خطا

شایان به ذکر است با احترام به تلاش های انجام شده در این زمینه، به دلیل نبود منابع کافی در زمینه پرسپکتیو کاربردی، آموزش کامل پرسپکتیو در دو بخش کلی شامل: اصول و مبانی و 12 روش مختلف پرسپکتیو کاربردی در ترسیم پرسپکتیو تالیف گردیده و مطالعه این جلد به تمام هنرجویان معماری توصیه می گردد تا بتوانند تفکر و تجسم ذهن خود را به خط تبدیل کنند.

دسته بندی : آموزشی، اسکیس
نویسنده : احسان طایفه
سال چاپ : 1395
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 350,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 296 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

دیگر کتابهای انتشارات