تاريخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی

History of Urban Form: Before The Industrial Revolutions

گزارش خطا

اين کتاب بهترين کتاب يک جلدی درباره تاريخ شهرسازی و تحولات مربوط به آن می باشد که تا به حال به چاپ رسيده ،و به نظر بعيد است که هرگز کتابی بهتر و کامل تر از اين کتاب به رشته تحرير در آيد. موريس نتايج تحقيقات و مشاهدات خود را با استناد به مطالعات تخصصی و متخصصان ديگر کشورها و دوره ها در اين کتاب گنجانيده است.

دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : جيمز موريس
مترجم : راضیه رضازاده
سال چاپ : 1392
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 200,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 12
تعداد صفحات : 449 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی

مقدمه

فصل اول : شهرهای نخستین

فصل دوم : دولت شهرهای یونانی

فصل سوم : روم و امپراتوری

فصل چهارم :شهرهای قرون وسطی

فصل پنجم : رنسانس : ایتالیا الگویی نو می آفریند

فصل ششم : فرانسه : سده های شانزدهم تا هجدهم

فصل هفتم : مروری بر اروپا

فصل هشتم : انگلیس : از سده شانزدهم تا نیمه نوزدهم

فصل نهم : شهرنشینی در امریکا


کتاب های مرتبط