آفرینش مرکز شهری سرزنده اصول طراحی شهری و باز آفرینی

گزارش خطا

هسته های مرکزی شهرهای ایران ، به ویژه درحوزه بافت های کهن و تاریخی ، که زمانی در اوج سرزندگی قرار داشتند ، اکنون رو به افول نهاده اند. سرزندگی دیرینه این عرصه های ماندگار نتیجه کنش سازنده جمعی نیاکانی بودند که نیکویی کردار و گفتار و رفتار خود را بر بناها و بافت های آبادی ها و شهرهای خود آذین بسته و متبلور نمودند .

هر شهری پتانسیل والائی و خوب بودن را دارد. رمز گشایی کیفیت های ذاتی ،که نشان دهنده‌ی ویژگی های منحصر به فرد یک مرکز شهر است اساس ساخت مکان های به یاد ماندنی فضاهای آرامش بخش و انرژی بخش و محیط های غنی می باشد . سلامت مرکز شهر برای توسعه اقتصادی شهر و منطقه فراگیر آن نقش حیاتی دارد .مدیران و تصمیم سازان و تصمیم گیران باید با مشارکت مستمر در طراحی حساس ، توسعه با کیفیت بالا و عمل گرایی اقتصادی به تعهد خود نسبت به توسعه و ارتقائ کیفی محیط عمل نمایند.

این کتاب راهنمایی را برای طراحان شهری ، راهبران حرفه ای و اجتماعی و مدیران شهری در جهت ارتقاء و سامان بخشی کیفیات محیطی قلمرو های همگانی به ویژه همگانی بیرونی ، فراهم می نماید..

دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : سای پامیر
مترجم : م‍ص‍طف‍ی‌ ع‍ب‍اس‌زادگ‍ان‌، امیر شکیبا منش
سال چاپ : 1394
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 300,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 4
تعداد صفحات : 386 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

شرح

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول : چشم انداز تاریخی

فصل دوم : اصول باز آفرینی

فصل سوم : اجزائ عناصر بازار

فصل چهارم : اهمیت مکان

فصل پنجم : اصول طراحی مکان (مرکز شهر )

فصل ششم : فضا های همگانی

فصل هفتم : قلمرو پیاده

فصل هشتم : حرکت سواره

فصل نهم : حمل و نقل همگانی

فصل دهم : تسهیلات پارگینگ

فصل یازدهم : ضوابط راهنمایی هدایت و کنترل توسعه (ساخت و ساز)

فصل دوازدهم : خطوط راهنماهای تهیه رنامه (برنامه سازی)

فصل سیزدهم :فرآیند چشم انداز سازی

فصل چهاردهم : طرح توسعه

فصل پانزدهم : اجرای طرح (برنامه )

منابع و ماخذ

واژه نامه ها


کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای مترجم