مبانی طراحی شهری

Fundamentals of Urban Design

گزارش خطا

حرفه طراحی شهری نیز مانند هر حرفه ی نوپای دیگر نیازمند مبانی نظری منسجمی است که حدود و دامنه فعالیت های آنرا مشخص کرده و نیازمند مبانی کاربردی و اصول و روشهایی است که در فعالیت این حرفه آن را یاری دهد.

دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : ری‍چ‍ارد ه‍دم‍ن‌، ان‍درو ی‍ازوس‍ک‍ی‌
مترجم : راضیه رضازاده، مصطفى عباس زادگان
سال چاپ : 1394
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 120,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 9
تعداد صفحات : 180 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

فصل اول :هماهنگی و تضاد

فصل دوم :حفاظت

فصل سوم :تعریف فضا

فصل چهارم :زیبا سازی و اوقات فراغت

فصل پنجم :فرم شهری و فرم ساختمان

فصل ششم :بررسی مجدد طرح


کتاب های مرتبط