مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

گزارش خطا

برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار است و محتوای آن به نسبت عمق ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد ، بسیار گسترده است . شاید کمتر دانشی را بتوان یافت که این چنین با دسته های مختلف علمی در ارتباط باشد ،از آن بهره گیرد و در عین حال برای خود رشته ای مستقل باشد برنامه ریزی شهری یک سیستم است . سیستمی که از عناصر و اجزایی تشکیل گردیده است که با هم در ارتباطند ، با هم تداخل دارند و بر یکدیگر تاثیر میگذارند.

دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : اسماعيل شيعه
سال چاپ : 1395
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 120,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 37
تعداد صفحات : 225 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری

فصل اول : مفهوم شهر و شهرسازی

فصل دوم : تحولات شهر نشینی

فصل سوم : تحولات شهر سازی

فصل چهارم :برنامه ریزی و انواع آن

فصل پنجم : روش مطالعه وضع موجود شهر

فصل ششم : ارائه طرحها و راه حلها

فصل هفتم : الگوی برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری

فصل هشتم : ضوابط توسعه زمین و تاسیسات زیر بنایی

فصل نهم : تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و طبیعی در طرح های شهرسازی

فصل دهم : نواحی مسکونی


کتاب های مرتبط