با شهر و منطقه در ایران

گزارش خطا

شهر سازی امروز ، دامنه ی بسیار گستردهای دارد. فنون و روشهای این دانش ، به طور روزمره و توامم با پیشرفت های علمی و فنی ، در تغییر و تکامل است.کتاب به نحوی ارائه شده که مطالب جنبی دروس گرایش های کارشناسی ارشد شهرسازی را در بر گیرد . مطالب ارائه شده ریا، ورای دانشجویان شهرسازی ، نکاتی را برای دانشجویان رشته های مرتبط با شهر سازی مانند معماری ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، عمران ،جغرافیای شهری و ناحیه ای و برنامه ریزی اجتماعی نیز مطرح نماید. 

دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : اسماعيل شيعه
سال چاپ : 1396
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 125,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 8
تعداد صفحات : 279 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

فصل اول : محیط ایران و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

فصل دوم : برنامه ریزی مراکز زیستی ایران بر مبنای بوم ساخت های طبیعی و انسانی

فصل سوم : درآمدی بر ضوابط برنامه ریزی مسکن در شهرها و مناطق ایران

فصل چهارم :تاملی در برنامه ریزیهای شهری و منطقه ای در ایران

فصل پنجم : مروری بر سوابق تاریخی شهر سازی و عمران منطقه ای در ایران

فصل ششم : بحث هایی در مسایل شهرسازی


کتاب های مرتبط