کارگاه برنامه ریزی شهری

گزارش خطا

هدف از این مجموعه آشنایی با مفاهیم کالبدی ، اجتماعی ، اقتصادی و طبیعی در شهر سازی ، مسائل مقدماتی  و بنیانی آن عوامل  متشکله  فرایند  برنامه ریزی شهری  و منطفقه ای  در یک برنامه کارگاهی میباشد.بدین منظور مسائل و مشکلات  و روش مطالعات  شهر و پیشنهاد برای  آن مورد بررسی قرار میگیرد . در این روند  ، برنامه ریزی شهری  و نحوه تکوین  و شکل پذیری شهر در طول زمان و لزوم به کارگیری امکانات  و استعداد های محیطی  مورد تجزیه  و تحلیل واقع می شود.

دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : اسماعيل شيعه
سال چاپ : 1396
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 150,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 10
تعداد صفحات : 309 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

فصل اول : تعاریف و مفاهیم کاربردی

فصل دوم : مراحل مختلف مطالعه وضع موجود  شهر


کتاب های مرتبط