محیط های پاسخده

Responsive Environments: a‌‌ Manual for Designers

گزارش خطا

محیط های پاسخده مضمون نوشتاری است که با هدف یاری به شهر سازان و معماران در طی فرایند طراحی و دستیابی به سامانه‌ی بهینه‌ای از فضاها و مکان های شهری و همگانی تهیه شده است به زعم نویسندگان این کتاب مکان‌های شهری و همگانی می توانند از طریق افزایش گزینه های قابل عرضه به مردم یک محیط دمکراتیک برای انان فراهم نمایند این گونه مکانها را محیط‌های پاسخده می‌نامند.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : ای ین بنتلی، گراهام اسمیت، سو مک گلین ، آلن الکک، پال مورین
سال چاپ : 1396
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 200,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 13
تعداد صفحات : 439 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

محیط های پاسخده

فصل اول : نفوذپذیری

فصل دوم : گوناگونی

فصل سوم : خوانایی

فصل چهارم : انعطاف پذیری

فصل پنجم : تناسب بصری

فصل ششم : غنای حسی

فصل هفتم : رنگ تعلق

فصل هشتم : جمع بندی


کتاب های مرتبط