معماری معاصر ایران

گزارش خطا

محور اصلی بحث این کتاب نحوه‌ی مواجهه ی ما ایرانیان با عالم جدید و تأثیر آن در معماری ایران، از دوره ی قاجار تا سه دهه ‌بعد از انقلاب اسلامی، است. لذا در این اثر از نحوه‌ی رویارویی ما با عالم جدید سخن به میان می‌آید، یعنی چگونه با تجدد مواجه شدیم و به تأمل در باب کدام یک از مفاهیم و مقولات جدید پرداختیم، و چون تاریخ معماری معاصر از زاویه ی تاریخ اندیشه مورد بررسی قرار می‌گیرد، از شرح وقایع و حوادث تاریخی متعدد خودداری شده و فقط به برخی از جریان‌های مهم اجتماعی، که از جهت طرح اندیشه‌های جدید اهمیت بسزایی دارند، پرداخته شده است.دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1389
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 600,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 522 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط