طراحی شهری (خیابان و میدان)

‭Urban Design: Street and Square

گزارش خطا

موتین در مقدمه کتاب اول اشاره میکند که موضوع کتاب براساس اصول هنری است که از سوی کامیلو زیته بیان شده است. شکی نیست که در مقوله طراحی شهری مهم ترین نقشها متعلق به میدان و خیابان است. در واقع معنا و نقشی که این عناصر اساسی در شهر به عهده دارند، به تدریج مورد غفلت قرار گرفته و یا بر اثر دیدگاههای جدیدی که ارائه شده، تعاریف دیگری از آنها مدنظر بوده است. در این خصوص، مسئله برنامه ریزی، تصمیم گیری و تصمیم سازی مطرح و با توجه به چگونگی تخصیص و توزیع منابع، نقش حکومت به شکلی بارز جلوه میکند.

از منظر این کتاب، طراحی شهری، مطالعه طراحی در حوزه های عمومی شهر مانند خیابانها، میادین، پارکهای عمومی و همچنین نماهای ساختمان هایی است که متعلق به عموم مردم میباشند. کتاب حاضر در پی روش زیته و به منظور انتشار قواعدی برای طراحی و برنامه ریزی مجموعه های حوزه شهری است. در این نوشتار تحلیلی از اجزای خیابانها و میادین که در شهرهای تاریخی ساخته شده اند، ارائه و این امکان وجود دارد که برخی از کیفیت های آنها را بتوان در توسعه آینده – البته نه با تصویرسازی مستقیم- بلکه با استخدام اصول مهم آن مجموعه ها مورد توجه قرار داد.


دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : کلیف موتین
مترجم : حسنعلی پورمند
سال چاپ : 1396
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 380,000 ریال
برچسب ها
برچسب ها :
خیابان Street طرح و ساختمان طرح و نقشه Design and construction City planning میدان ها Design and plans

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 2
تعداد صفحات : 404 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط