روش های تحلیلی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

Research Methods in Urban and Regional Planning

گزارش خطا

شهرسازی دانشی است که با هدف ارتقای کیفیت محیطهای شهری به شناسایی، تحلیل، کنترل و هدایت مسائل مختلف جامعه بشری میپردازد. در این میان استفاده از روشهای علمی- کاربردی در تحلیل این مسائل، بویژه با توجه به گستردگی دامنه مباحث در مقیاسهای شهری و منطقهای و گسترش روزافزون فناوریهای نوین اطلاعاتی، به عنوان یکی از الزامات اساسی مربوط به این طیف از مطالعات به شمار می آید.‬‬

در این کتاب نویسندگان با تسلط بر روشهای مختلف و وجود دادههای مکانی مناسب تلاش کردهاند تا با نگرشی جامع و کاملاً کاربردی، روشهای قابل استفاده برای تحلیل ابعاد مختلف مسائل را فراروی محققان عرصه برنامهریزی شهری و منطقهای و سایر حوزههای علمی مرتبط قرار دهند.‬


دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : ژین هائو وانگ، راینر هوم هوفه
مترجم : مجتبی رفیعیان، ایوب شریفی
سال چاپ : 1396
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 350,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 2
تعداد صفحات : 708 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط