محرک‌ها: پرداختن به مناظر معماری و شهر

Instigations: Engaging Architecture Landscape and the City

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : محسن مصطفوی، پیتر هویت کریستنسن
سال چاپ : 1391
انتشارات : انتشارات دانشگاه هاروارد
زبان : انگلیسی
نوع کتاب : خارجی
برچسب ها
برچسب ها :
محسن مصطفوی انتشارات دانشگاه هاروارد پیتر هویت کریستنسن

مشخصات کتاب

تعداد صفحات : 559 صفحه

کتاب های مرتبط