شهرسازی اکولوژیکی

Ecological Urbanism

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : محسن مصطفوی، گرت دورتی
سال چاپ : 1395
انتشارات : انتشارات دانشگاه هاروارد
زبان : انگلیسی
نوع کتاب : خارجی
برچسب ها
برچسب ها :
محسن مصطفوی گرت دورتی انتشارات دانشگاه هاروارد

مشخصات کتاب

تعداد صفحات : 655 صفحه

کتاب های مرتبط