قانون بلدیه

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : وزارت داخلی دولت علیه پهلوی
سال چاپ : 1309
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
وزارت داخلی دولت علیه پهلوی بلدیه

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 14 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط