بازیابی سازمان فضایی باغ شهر صفوی قزوین از منظر پدیدارشناسی هرمنوتیک

The Safavid Garden City of Qazvin

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : ويدا نوروز برازجانی، محمدرضا جوادی
سال چاپ : 1395
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 69,000 ریال
برچسب ها
برچسب ها :
ويدا نوروز برازجانی بازیابی سازمان فضایی باغ شهر صفوی قزوین از منظر پدیدارشناسی هرمنوتیک محمدرضا جوادی

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 328 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

شرح

فهرست مطالب کتاب:

گفتار یکم ـ مکان قزوین:

۱. پُشته ی ایران

۲. دشت قزوین

گفتار دوم ـ پیشینه ی قزوین:

۱. از زمان های کهن تا گشوده شدن شهر ساسانی به دست نومسلمانان

۲. گسترش شهر در بیرون از باروی شاپوری

۳. شکل گیری شهر دوران اسلامی

گفتار سوم ـ قزوین در دوران صفویان:

۱. سرچشمه های پژوهشی در بازیابی و بازسازی سازمان فضایی شهر سلطنتی دوران صفوی قزوین

۲. گزارش دیوان جنات عدن اثر عبدی بیگ شیرازی

۳. گزارش طراحی های انگلبرت کمپفر از شهر قزوین

۴. بیان کلیت مجموعه ی جعفرآباد و آغاز بنای دارالسلطنه ی شاه طهماسب اول صفوی

۵. میدان اسب

۶. خیابان جعفرآباد

۷. میدان سعادت

۸. باغ شهر سلطنتی سعادت آباد

۹. گستره و مکان باغ شهر سعادت آباد، درگاه ها و خیابان های اصلی

۱۰. طرحِ شهر سلطنتی جعفرآباد

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای نویسنده