فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : حسین سلطانزاده
سال چاپ : 1392
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
حسین سلطانزاده فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 5
تعداد صفحات : 227 صفحه
وضعیت کتاب : اتمام چاپ

شرح

راهها، میدانها، دروازهها، ورودیهای بناها و فضای مجاور پلها و رودخانهها در بافتهای تاریخی ایران بررسی شدهاند.

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات