گزارش خطا

جایزه آبادی

Abadi Award

نوع جایزه : داخلی
نحوه برگزاری : دوره‌ای
دوره زمانی : سالیانه
نوع مالکیت : دولتی
کشور برگزار کننده : ایران
وضعیت جایزه : غیرفعال
سال تأسیس : 1371