گزارش خطا

جایزه معمار 88 (نهمین دوره)

Memar Award 2009 (9th Period)

نهمین دوره جایزة معمار در ۲۲ آبان ماه سال جاری، طی مراسمی در مجموعة آسمان فرهنگستان هنر برگزار شد. داوران این دوره آقایان مهندسین حسین شیخ زین الدین، کامران افشار نادری، رضا دانشمیر و فرانکو میکوچی، فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و مدرس دانشگاه سیمون بولیوار کاراکاس، بودند.

برچسب ها
برچسب ها :
جایزه معمار معمار 88 نهمین دوره جایزه معمار

شرح

داوران طی دو جلسه داوری از میان ۹۲ کار شرکت کننده در رقابت، یعنی ۵۱ پروژة مسکونی و ۴۱ پروژة عمومی، ۴ فینالیست از گروه مسکونی و ۶ فینالیست از گروه عمومی انتخاب کردند. نهایتاً برندگان رتبة اول الی سوم از میان این پروژه ها انتخاب شدند

منابع اینترنتی :

http://memar-award.com