گزارش خطا

جایزه ساختمان سال ایران - دورۀ دوم: 1396

Building of the Year - 2nd Period: 2018

جایزه‌ی ساختمان سال ایران، ضمن پاسداشت و احترام به دیگر جوایز و نشان‌های فرهنگ محورِ معماری در این سرزمین، حرکتی است جهت افزایش و ترویج و تعمیق عقلانیت در معماری معاصر ایران. این جایزه به بهترین ساختمانی که در جهت توسعه‌ی لبه‌ی معماری همراه با حفظ منافع ملی در ایران اقدام کرده باشد تعلق خواهد گرفت.

برچسب ها
برچسب ها :
مجله هنر معماری نشر هنر معماری قرن مؤسسه فرهنگی هنری هنر معماری جایزه ساختمان سال ایران - دورۀ دوم: 1396
برگزیدگان: