گزارش خطا

سیزدهمین دوره | مسابقه طراحی مفهومی: معماریِ پویا

The 13th Period of Mirmiran Award

معماری پویا در برگیرندۀ ساختمان‎هایی است که قابلیت تغییر، حرکت و جابجایی دارند و شکل آنها به‫ منظور انطباق با نیازهای طرح، تغییر می‎کند. 

برچسب ها
برچسب ها :
جایزه معماری میرمیران
برگزیدگان:
برگزیده: طرح پیشنهادی دلارام خوشحال برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)، طرح پیشنهادی آرش غلامعلی تهرانی و غزال لعلی برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)، طرح پیشنهادی امیررضا رخشانی برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)، طرح پیشنهادی احسان اصیلی برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)، طرح پیشنهادی هومن حسینی طباطبائی برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)، طرح پیشنهادی سروش محمدپور و همکاران برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)، طرح پیشنهادی مژده نصرتی برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)، طرح پیشنهادی سجاد نویدی برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)، طرح پیشنهادی نسیم تائبی و همکاران برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)، طرح پیشنهادی علی سجادی و همکاران برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)، طرح پیشنهادی دفتر معماری موسوی و همکاران برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)، طرح پیشنهادی سجاد جهانشاهی و آذین بهرام پوری برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)

شرح

این ساختمان‎ها گاه شکل متفاوتی اختیار می کنند، گاه جهت حرکت خورشید را تعقیب می‎کنند، گاه به یک تاثیر محیطی پاسخ می دهند، گاه برای ایجاد دید گسترده نسبت به اطراف تغییر شکل یا تغییر مکان میدهند، زمانی با سقف باز و بسته شونده یا سازه جمع شونده به نیازهای کاربردی گوناگون پاسخ می دهند، گاه با تاشدن و تغییر شکل شرایط مورد نظر برای عملکردهای مختلف و بهره برداری مطلوب را فراهم می نماید، گاه به سمت جهت وزش باد، تغییر جهت می‎دهند، گاه با طبیعت همساز می شوند تا انرژی مورد نیاز خود را تأمین کنند. این نوع معماری با قابلیت تغییر، حرکت، جابجایی و یا چرخش امکان تحقق خواسته‎هایی را فراهم می سازند که در گذشته با معماری ساکن و غیر منعطف امکان پذیر نبود.

معماری پویا نماد نگرش جدیدی است که انتظار می‎رود معماری آینده، سیمای شهرها و کیفیت زندگی در شهرها را تغییر دهد و به‎وسیلۀ آن، بناها بعد چهارمی به نام زمان را نیز به‎دست می‎آورند. به این تعبیر اگر معماری در ابتدا صرفا ردی از زمان بر فضا داشت، در دوره های بعدی و در روند شکل گیری معماری معاصر از کنش متقابل فضا-زمان متاثر گشته و در عصر حاضر بر اساس نیازها و امکانات هزاره سوم یگانگی فضا-زمان را در ابعاد گوناگون تجربه مینماید، این تجربه نه صرفا پاسخگوی ضرورت ها و نیاز های عملکردی، تکنولوژیک و محیطی، بلکه متاثر از دیدگاهی نوین در زمینه های فضایی و زیبایی شناسی تمدن و جامعه بشری است که رفته رفته تفکری بدیع و نوآورانه را در نگرشی بنیادین به رابطه فضا، زمان و معماری پایه گذاری می نماید. در این تفکر، بناها شکل صلب و ثابت نخواهند داشت و به دنبال معماری سیمای شهرها بسیار سریع‎تر از آنچه تصور می‎شود تغییر خواهد کرد. بعد چهارم در معماری امروز جهان حاصل تحقیقات علمی و تلاش‎های بسیار در زمینۀ معماری پویا و از سوی دیگر حاصل پیشرفت های تکنولوژی معماری است که در سطح جهانی و بین معماران، مهندسان و طراحان مورد توجه قرار گرفته است.

ضرورت بهره گرفتن از آخرین فناوری ها و نیز روش‎های پیشرفتۀ ساخت و نتایج حاصل از آن مانند توانایی تولید انرژی درون بنا، از ویژگی شاخص این معماری هستند. در این روش، از تکنولوژی های نوین در زمینه مهندسی ساختمان، هوشمند نمودن ساختمان ها، بهینه ساختن مصرف انرژی و تولید انرژی های پاک با استاندارد کیفی بالا استفاده می‎شود. در حقیقت، ویژگی های خاص معماری سیال، تعاملی و پویا مانند انعطاف‎پذیر بودن و داشتن امکان تغییر شکل و همزمان استفاده از تکنولوژی های پیشرفته شکل گیری ساختمان های هوشمند را میسر می سازد. دستاوردی که می‎تواند در آینده منجر به تحقق معماری پاسخگو به نیازهای انسان در ابعاد گوناگون شود.

در این راستا بنیاد معماری میرمیران از کلیه معماران، طراحان، دانشجویان معماری و اندیشمندان که به این موضوع علاقه مند می باشند، دعوت می نماید تا در این مسابقه مفهومی که مبتنی بر اندیشه ای نوین در خصوص «معماری پویا» است، شرکت نمایند.