گزارش خطا

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

Road, Housing & Urban Development Research Center

نوع مالکیت : دولتی
سال تأسیس : 1350
سال تأسیس : 1350

اطلاعات تماس

تلفن : 88255942-6
وب سایت : www.bhrc.ac.ir
پست الکترونیکی : info@bhrc.ac.ir
نشانی :

بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، جنب شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت