معماری در سیاست و سیاست در معماری: اقلیت‌های مذهبی و بحث معماری نوگرا در معماری در ایران قرن بیستم

گزارش خطا
نویسنده : تالین گریگور
محل انتشار : فصلنامه فرهنگی پیمان 79
زبان : فارسی
دوره : 21
شماره : 79
زمان انتشار : بهار 1396
(838.7 کیلوبایت) دانلود مقاله  

مسابقات

جوایز

نشریات

منابع اینترنتی :

https://www.academia.edu/